احیاء منو اتیلن گلایکل(MEG)
مارس 8, 2020
نم زدایی و خارج کردن جیوه
مارس 8, 2020

تثبیت میعانات گازی

این واحد بنام واحد تثبیت مایعات گازی نامگذاری گردیده است. هدف اصلی از ایجاد این واحد تولید مایعات گازی تثبیت شده (از طریق جداسازی ترکیبات هیدروکربنی سبک) با داشتن RVP برابر با Psia 10 در تابستان و Psia 12 در زمستان، پس از ترکیب و مخلوط شدن با مایعات C5+ ارسالی از واحد ۱۰۵ میباشد.این واحد که وظیفه آن جداسازی آب و گلایکول از مایعات گازی و تثبیت مایعات گازی است وخوراک خود را از واحد ۱۰۰ که همان Reception Facilities است، میگیرد.
مایعات گازی همراه آب وگلایکول با دمایی حدود  ۱۵- ۱۸ درجه سانتیگراد وارد واحد شده که دراولین قسمت از دو عدد مبدل حرارتی عبورکرده، که در این قسمت به دلیل تبادل حرارت با مایعات تثبیتی تولیدی واحددمای آن افزایش یافته که حدود۵۰ درجه سانتیگرادخواهدرسید. البته یک مبدل حرارتی نیز طراحی شده که در مواقعی که دمای خوراک ورودی پایین باشد از آن استفاده شود. مایعات گازی وگلایکول با دمای۵۰درجه سانتیگراد وارد اولینمخزن بنام Preflash Drum می شوند که به دلیل افت فشار به Bar 27  ، مقداری گاز نیز تولید میشود که توسط یک خط لوله به ساکشن درام Suction.Drum مرحله دوم کمپرسور Off.Gas انتقال داده می شود و در همین سمت گلایکول نیز از مایعات گازی جدا شده که پس از خروج از قسمت پایین مخزن و عبور از فیلتر به واحد ۱۰۲  (MEG.Regeneration) جهت احیاء و بازیافت ارسال می گردد.
مایعات گازی با دمای  ۶۵ درجه سانتیگراد از مبدل حرارتی خارج شده و به مخزن بعدی بنام Desalter فرستاده می شوند. دراین مخزن با استفاده ازFresh.Water  مخلوط شده بامایعات گازی و جریان برق ۱۲KV مقدار نمک های درون مایعات گازی گرفته میشودکه این نمک ها در آب حل شده و توسط یک خط لوله به واحد ۱۰۲ جهت جداسازی و بازیافت فرستاده می شود . اما مایعات گازی (Condensate) سپس با فشــار  Bar 40 و دمــــای  ۶۱درجه سانتیگراد از Desalter خارج شده و به برج (Condensate.Stabilizer). ریخته می شود. در این برج با استفاده از یک Reboiler که با بخار فشار بالای HP Steam کار می کند مایعات گازی را جوشانده و عملیات تثبیت را توسط جداسازی ترکیبات سبک از سنگین هیدروکربن انجام می دهد که طی این مرحله مقداری گاز تولید شده (ترکیبات سبک) و از بالای برج با فشار Barg 9خارج گشته و به ساکشن درام مرحله اول کمپرسور Off Gas فرستاده می شود. مایعات گازی پس از تثبیت با دمای  ۱۷۷ درجه سانتیگراد از پایین برج خارج شده و پس از تبادل حرارت با مایعات قسمت میانی برج ،دمای آن به۰C 127 کاهش پیدا می کند که با این دما نیز در قسمت Shell (پوسته) مبدل حرارتی دیگر  Preheaterوارد شده که با مایعات گازی خام Raw Cond. تبادل حرارت می کند و پس از کاهش دمایی (تا حدود ۱۵ درجه سانتیگراد) با دمای  ۱۱۳درجه به سمت کولر هوایی فرستاده می شودکه در این قسمت دمای  آن به حدود  ۸۵ درجه سانتیگراد کاهش پیدا کرده و پس از آن نیز با مایعات خام ورودی به واحد درمبدل تبادل حرارت کرده و دمای آن به حدود  ۳۵درجه سانتی گراد  می رسد.
در این قسمت مایعات تولیدی با دمای  ۳۵ – ۴۰ درجه سانتیگراد وارد مخزن دیگری بنام Condensate.Degassing Drumمی شوند که پس از جمع آوری توسط دو عدد پمپ به واحد ۱۴۳ جهت ذخیره سازی و صادرات فرستاده می شود. این مایعات باید دارای مشخصه قابل قبول از قبیل  RVP  ، Psia 10در تابستان و Psia12 درزمستان بوده و در غیر اینصورت به قسمت Off.Spec فرستاده شده و دوباره از آنجا به ورودی واحد ۱۰۳ جهت عملیات دوباره تزریق می شوند.گازهای تولید شده در طول عملیات در واحد ۱۰۳ که از دو نقطه بالای برج و مخزنPreflashبوده ، توسط یک عدد کمپرسور Off Gas فشار آن افزایش پیدا کرده که عملیات آن به شرح زیر است:
مرحله اول کمپرسور گاز با فشار Barg9 را از بالای مخزن(Reflux.Drum) گرفته و فشار آن را به Barg 27 افزایش می دهد که این گاز به ساکشن درام(Suction.drum) مرحله دوم کمپرسور فرستاده می شود. در این قسمت گازهای رها شده ازمایعات در مخزن Preflash نیز با این گاز مخلوط شده و به مرحله دوم کمپرسور فرستاده می شود. دراین قسمت فشارگاز از Bar27 به حدود Bar 70 افزایش پیدا کرده که توسط یک خط لوله به ورودی HP Separator در واحد ۱۰۰ تزریق می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button